Zoals bekend zorgen sociale verzekeringen voor inkomsten of tegemoetkomingen in bepaalde situaties. Dit kan een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering zijn, maar ook een vergoeding van ziektekosten. Als gevolg van diverse nationale en internationale ontwikkelingen is het vaak onduidelijk of en waar recht bestaat op deze inkomsten en of deze inkomsten nog wel afdoende zijn.
Ook in geval van uitzendingen van personeel naar het buitenland of in geval van aanwerving van buitenlands personeel komen hieromtrent vaak vragen op.

WT&ES geeft u graag advies over uw sociale zekerheidspositie of de sociale zekerheidspositie van uw werknemers. WT&ES heeft veel kennis over nationale en internationale werkprocessen betreffende de sociale zekerheid. Wij adviseren u dan ook graag over de diverse mogelijkheden op basis van actuele wet- en regelgeving in dit complexe speelveld. Uiteraard geldt hierbij dat ieder bedrijf en iedere tewerkstellingssituatie uniek is en dat geen standaard oplossingen bestaan.

Onze dienstverlening bestaat ondermeer uit

– Analyse en advisering inzake de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving
– Aanvragen van A1 verklaringen of “Certificates of coverage”
– Signaleren van mogelijke hiaten en aanbieden van op maat gemaakte oplossingen
– Opstellen van pensioen analyses
– Ondersteuning bij registraties in binnen- of buitenland bij de bevoegde autoriteiten


Wij luisteren graag naar u in een persoonlijk gesprek. Zo kunnen wij u passend advies geven over uw sociale zekerheidssituatie.

© 2024 World Tax & Employment Services B.V. | Heerbaan 14 | 4817 NL Breda | info@wt-es.nl | Website by Procor | GDPR