In deze tijd worden internationaal opererende ondernemingen geconfronteerd met de toenemende complexiteit van de fiscale regelgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling. In uw rol als werkgever heeft u de verplichting om de regels van de nationale belasting-, sociale zekerheids-en arbeidswetgeving na te leven in zowel het thuisland als het werkland.

Uw uitgezonden werknemers worden onderworpen aan een strengere bewijslast op basis van nationale regels met betrekking tot de onderworpenheidseis aan belasting, van zodra de belastingheffingsbevoegdheid overgaat naar het werkland. Ten gevolge van een intensievere grensoverschrijdende samenwerking tussen de belastingautoriteiten, is de juiste belastingheffing van uitgezonden werknemers een grote uitdaging geworden.

Voor u is het van belang om uw middelen te gebruiken op de best mogelijke manier en om synergie te creëren op internationaal niveau. Er mag geen belemmering zijn voor de wereldwijde uitwisseling van uw specialisten en het optimaal gebruik van hun knowhow.

Onze diensten in een oogopslag:

Advies diensten voor de onderneming:

– Nazicht en aanpassen van bestaande payroll en HR processen met betrekking tot uitzendingen;
– Ontwikkeling en nazicht van het uitzendbeleid;
– Opstellen van modellen van belastingegalisatie (bv. belastingegalisatie, belastingbescherming);
– Identificeren van belastingkwesties (bv. vaste inrichtingen, verrekenprijzen, BTW);
– Training en ondersteuning van de personeelsafdeling in het thuisland;
– Berekening, allocatie en nazicht van de aftrekbaarheid van de uitzendingskosten;
– Implementatie en administratie van fiscale poolingsystemen;
– Begeleiden van specifieke gevallen (bv. gesplitste payroll, gesplitste contracten, fiscale planning concepten, semi-uittredingsregelingen voor werknemers die in het buitenland blijven).

Advisering voor de uitgezonden werknemers:

– Besprekingen bij het begin en bij het einde van de uitzending met betrekking tot mogelijke belastingoptimalisatie voor, tijdens en na de uitzending;
– Opstellen van aangiften inkomstenbelasting in de betrokken landen;
– Berekening van belastingnadelen in het kader van afspraken van belastingegalisatie;
– Indienen van bezwaarschriften en andere wettelijke rechtsmiddelen alsook het leiden van beroepsprocedures;
– Advisering betreffende arbeids- en sociale zekerheidswetgeving;
– Assistentie bij uitzendovereenkomsten en gesplitste contracten;
– Aanvraag van verblijfs- en werkvergunningen;
– Advisering betreffende grensoverschrijdende sociale zekerheidsaspecten;
– Aanvraag van detacheringsattesten voor sociale zekerheidsdoeleinden.

Onze benadering

WT&ES is ervan overtuigd dat goed functionerende en wettelijk onderbouwde uitzendingsprocessen enkel verzekerd kunnen worden indien de personeels- en belastingafdelingen in staat zijn om tijdig en op een gecoördineerde wijze te handelen.
Bijgevolg zijn onze belastingspecialisten werkzaam in het gebied van “Wereldwijde Expatriate Diensten” in nauw contact met de internationale personeels- en belastingafdelingen van onze klanten alsook met de uitgezonden werknemers.

Wij menen dat de sterkte van deze geïntegreerde benadering zich vooral zal manifesteren op de volgende vlakken:

– Optimalisatie van de persoonlijke belastingsituatie van uw uitgezonden werknemers rekening houdend met de voorwaarden binnen het wettelijk kader;
– Bescherming van uw ondernemingsbelangen terwijl aan de verplichtingen van uw onderneming op internationaal niveau wordt voldaan.

Onze adviseurs hebben vele jaren van ervaring opgebouwd in deze materies tijdens hun eerdere tewerkstelling bij internationale adviesbedrijven en bij personeels- en belastingafdelingen zodanig dat zij vertrouwd zijn met de denkwijze en werkwijze van ondernemingen. Bijgevolg zijn onze adviezen niet alleen duidelijk en gemakkelijk te begrijpen maar ook praktisch gericht.
WT&ES geeft advies en assistentie bij alle kwesties die kunnen ontstaan bij uitzendingsprocessen op het vlak van belasting-, sociale zekerheids- en arbeidswetgeving.

© 2024 World Tax & Employment Services B.V. | Heerbaan 14 | 4817 NL Breda | info@wt-es.nl | Website by Procor | GDPR