Internationaal ondernemen gaat verder dan alleen de heffing van belastingen. Bij uitbreiding of verplaatsing van een onderneming over de grenzen krijgt men te maken met het daar geldende ondernemingsrecht en de bijbehorende administratieve vereisten. Bij het aantrekken van buitenlands personeel of bij uitzending van personeel, komen ook vragen naar voren inzake het arbeidsrecht, uitzendovereenkomsten en migratie en visumproblematiek. Voor al deze overeenkomsten en vragen kunt u bij WT&ES terecht.

Internationaal opereren over de grens

Gaat u uitbreiden buiten de Nederlandse grenzen of gaat u zich juist in Nederland vestigen? In beide gevallen heeft u te maken met het ondernemingsrecht en de administratieve vereisten zoals:

– Inschrijving bij de lokale kamer van koophandel
– Inschrijving bij de belastingdienst
– Aanvragen van een (geblokkeerde) bankrekening

WT&ES kan u van dienst zijn voor het adviseren en begeleiden bij uitbreidingen binnen en buiten Nederland. Hierbij houden we ook rekening met de arbeidsrechtelijke aspecten van het aantrekken van personeel op de nieuwe locatie.

Uitzenden van personeel

Bij uitzending van personeel kan WT&ES u adviseren en begeleiden door o.a.:

– Opstellen van arbeidsovereenkomsten en uitzendovereenkomsten
– Vaststellen van eventuele CAO vereisten
– Onderzoek naar migratievereisten en aanvraag van de eventueel benodigde vergunningen

Aantrekken van buitenlands personeel

Ook bij het aantrekken van buitenlands personeel kan WT&ES u van dienst zijn. Hierbij kunnen wij u ondersteunen en adviseren bij o.a.:

– Onderzoek van de migratie en visumvereisten van het personeel en aanvraag van de eventueel benodigde vergunningen
– Opstellen van arbeidscontracten
– Onderzoek van eventuele CAO eisen en beperkingen
– Administratieve verplichtingen van de werknemers zoals bijvoorbeeld de inschrijving in Nederland of de aanvraag van de Nederlandse registratienummers
© 2024 World Tax & Employment Services B.V. | Heerbaan 14 | 4817 NL Breda | info@wt-es.nl | Website by Procor | GDPR