Als partner in het internationale netwerk van Global Tax Network (GTN) voor België, Nederland en Duitsland kan WT&ES bogen op een jarenlange ervaring in de begeleiding van Belgische, Nederlandse en Duitse ondernemingen en personen die actief (willen) zijn in België en/of Nederland en/of Duitsland.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn ondermeer:

– Fiscale en juridische ondersteuning bij opstart en reguliere bedrijfsvoering in Nederland, België en Duitsland, zoals begeleiding bij de keuze tussen vennootschap of bijkantoor en verzorging van BTW aangiftes, jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelasting
– Begeleiding inzake personeelszaken waaronder juridische bijstand bij de aanwerving van werknemers en optimalisatie van de verschillen tussen de betrokken landen, opstellen van arbeidscontracten, coördinatie van alle periodieke payroll formaliteiten, uitwerken van salary splits, aanvraag van het expat statuut of de 30% regeling, optimalisatie van de sociale zekerheidspositie (detachering, gelijktijdige tewerkstelling volgens EU-verordeningen of internationale verdragen) en verzorging van aangiftes inkomstenbelasting
– Begeleiding bij reorganisaties België-Nederland-Duitsland, zowel voor de werkgever als voor de werknemers, zoals opstellen van een overzicht van de gevolgen op het vlak van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, vereiste formaliteiten, sociale zekerheid en arbeidsrecht, geven van presentaties aan de werknemers en maken van vergelijkende bruto-netto berekeningen
– Advisering voor Nederlandse, Belgische en Duitse emigranten zoals begeleiding bij de aankoop van een onroerend goed, zetelverplaatsing van vennootschappen, pensioenoptimalisatie en opstellen van alle benodigde aangiftes
– Advisering inzake successie- en vermogensoverdracht zoals analyse en optimalisatie van huwelijkse voorwaarden, advisering inzake erfrecht- en successieplanning en advisering inzake schenkingsmogelijkheden

Hierbij staat onze geïntegreerde aanpak centraal vermits bij WT&ES zowel Nederlandse als Belgische en Duitse adviseurs werkzaam zijn.

© 2024 World Tax & Employment Services B.V. | Heerbaan 14 | 4817 NL Breda | info@wt-es.nl | Website by Procor | GDPR