In deze tijd van globalisering worden steeds meer bedrijven internationaal actief. Dit raakt niet alleen de ondernemingen maar ook worden buitenlandse werknemers aangetrokken of worden werknemers in het buitenland te werk gesteld waardoor men te maken krijgt met buitenlandse wet- en regelgeving.

Soms zijn dit maar een paar medewerkers in een enkel land, maar in geval van fusies of overnames kan sprake zijn van een aanzienlijke populatie. Uitbreiding over de landsgrenzen heen heeft aanzienlijke gevolgen voor de HR en salarisadministratie afdeling. De belangrijkste zijn:

– Verschillen in wet- en regelgeving t.a.v. de verloning en het aanleveren van de resultaten aan overheidsinstanties;
– Verschillen in wet- en regelgeving t.a.v. HR processen, zoals verzuim en contractmanagement, waarbij soms gegevens aan externe organisaties/systemen aangeleverd moeten worden;
– Cultuurverschillen, die andere eisen stellen aan de omgangsvormen, gebruiken, communicatie en correspondentie;
– Taalverschillen, waardoor medewerkers moeite hebben om correspondentie en gesprekken in andere talen te volgen, wat tot misverstanden kan leiden.

Bij WT&ES zijn gespecialiseerde adviseurs werkzaam op het gebied van nationale en internationale belastingen en sociale zekerheid. Wij geven assistentie bij de verwerking in de loonadministratie van ‘salary splits’, 30%-regelingen, schaduw-payrolls en meer. Desgewenst kunnen ook alle zaken voor nationale salarisadministraties die een meer dan gemiddelde aandacht vergen, of waarbij u als klant bijzondere uitvoeringswensen heeft door ons worden verzorgd.

Onze dienstverlening beperkt zich niet uitsluitend tot het verwerken van de salarissen, maar omvat ook begeleiding bij specifieke bepalingen op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, uitzendvoorwaarden, hulp bij het regelen van verzekeringen ziekte verzuim of WIA-verzekering, toepassing van bedrijfspensioenregelingen of CAO’s, contacten met de belastingdienst, het UWV, de Arbo dienst en dergelijke. Samen met u bekijken we welke fiscale en wettelijke bepalingen van toepassing zijn en welke keuze voor u en uw medewerker(s) optimaal is.

Door onze intensieve samenwerking met diverse partners kunnen wij in vrijwel alle landen samen met u zorgen voor een centrale coördinatie van HRM en Salarisadministratie. U hebt één aanspreekpunt en WT&ES zorgt voor de afstemming in het betrokken land. Onze dienstverlening laat zich dan ook als volgt samenvatten:

– Opstellen en verwerken van de meer complexe salarisadministraties van expats
– Opstellen van jaarlijkse payroll overzichten in specifieke internationale situaties
– Uitvoeren en verwerken van standaard en complexe loonstroken
– Opzetten en inrichten van de Nederlandse salarisadministratie
– Advisering en implementatie inzake netto loon afspraken (hypothetische belasting en/of belastingegalisatie)
– Administreren van buitenlandse sociale zekerheidsbijdragen en pensioenpremies en waar nodig begeleiding in de uitvoering en betaling
– Opzetten, ondersteunen en onderhoud van internationale loonadministraties
– Geïntegreerde internationale salarisadministratie oplossingen
– Beheren van online digitaal archief voor uw personeels- en salarisadministratie documentatie
© 2024 World Tax & Employment Services B.V. | Heerbaan 14 | 4817 NL Breda | info@wt-es.nl | Website by Procor | GDPR